Springe direkt zum Menü

Ansprechpartner

Steuerberatung Fax: +43 1 894 03 62

Mag. Klaus Dieter Thomaser
vCard herunterladen

Mag. Klaus Dieter Thomaser

Steuerberater

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96
E-Mail

Daniela Roth
vCard herunterladen

Daniela Roth, BA

Steuerberaterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 11
E-Mail

Sekretariat Fax: +43 1 894 03 62

Nina Zwickelstorfer
vCard herunterladen

Nina Zwickelstorfer

Kanzleileiterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 12
E-Mail

vCard herunterladen

Lisa Schöngrundner

Sekretärin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 21
E-Mail

Lohn- und Gehaltsverrechnung Fax: +43 1 894 21 96 - 61

Ursula Beck
vCard herunterladen

Ursula Beck

Leiterin Lohnbüro

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 35
E-Mail

vCard herunterladen

Sylvia Reichinger

Lohnverrechnerin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 34
E-Mail

Nicole Emminger
vCard herunterladen

Nicole Emminger, BSc (WU)

Lohnverrechnerin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 34
E-Mail

Stefan Sickert
vCard herunterladen

Stefan Sickert

Lohnverrechner

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 34
E-Mail

Bilanzierung & Buchhaltung: Tankstellen/Eurodata - Mezzanin Fax: +43 1 897 31 22

Simone Ritter
vCard herunterladen

Simone Ritter

Bilanzbuchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 14
E-Mail

Gertrud Ableidinger
vCard herunterladen

Gertrud Ableidinger

Buchhalterin bis Rohbilanz

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 33
E-Mail

Hanan Belbeisi
vCard herunterladen

Hanan Belbeisi

Bilanzbuchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 22
E-Mail

Ulrike Aschinger
vCard herunterladen

Ulrike Aschinger

Buchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 29
E-Mail

vCard herunterladen

Simone Wallner

Buchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 33
E-Mail

Bilanzierung & Buchhaltung: Tankstellen/Eurodata - 2. Stock Fax: +43 1 894 21 96 - 20

Gerda Gent
vCard herunterladen

Gerda Gent

Bilanzbuchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 24
E-Mail

Elisabeth Petz
vCard herunterladen

Elisabeth Petz

Bilanzbuchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 30
E-Mail

vCard herunterladen

Martina Rammer

Buchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 25
E-Mail

vCard herunterladen

Olga Ott

Buchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 31
E-Mail

vCard herunterladen

Sabine Wondrusch

Buchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 31
E-Mail

Bilanzierung & Buchhaltung: Sonstige Unternehmen (DVO) Fax: +43 1 897 31 22

Elisabeth Moser
vCard herunterladen

Elisabeth Moser

Buchhalterin bis Rohbilanz

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 28
E-Mail

Tamara Lichtenecker
vCard herunterladen

Tamara Lichtenecker

Buchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 23
E-Mail

vCard herunterladen

David Zimmermann

Buchhalter

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 15
E-Mail

vCard herunterladen

Lena Kremnitzer

Buchhalterin

THOMASER & ROTH Steuerberatungs GmbH & Co KG Beckmanngasse 6 1140 Wien Österreich

Telefon +43 1 894 21 96 - 23
E-Mail